Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Choroby dutiny nosní a PND Rhinosinusitis Chronická rinosinusitis

Definice: symptomy trvajícími nejméně 12 týdnů, nebo akutní rinosinusitis nejméně 6x ročně u dětí, 4x ročně u dospělých, nebo přítomnost trvalých změn na CT. Zánětlivá chronická hyperplazie sliznice může být příčinou vzniku cyst a polypů.

Etiologie: bakteriální nebo mykotická.

Rhinosinusitis chronica atrophica - překrvení sliznice, hyposmie, tvorba krust, zápach z nosu. Rozlišujeme: primární atrofickou rinosinusitis (ozaena) a sekundární atrofickou rinosinusitis (po aktinoterapii, chirurgii, traumatu).

  • Terapie: Vincentka, zvlhčování sliznice, ATB, chirurgie.

Rhinosinusitis chronica simplex – nejjednoduší forma projevující se zvýšenou sekrecí nosní s přechodnou obstrukcí nosu(reversibilní hypertrofie). Je podmíněná překrvením lastur nosních.

  • Diagnostika: Rinoskopie: zarudnutí a zduření sliznic, hustá sekrece. Po aplikaci vasokonstrikčních látek otok sliznic ustoupí. Zobrazovací vyšetření (CT PND) je indikováno před chirurgickou terapií.
  • Terapie: medikamentózní (kortikoidy, antihistaminika), při neúspěchu chirurgická (FESS).

Rhinosinusitis chronica hypertrophica – trvale snížená průchodnost nosních dutin (ireversibilní hypertrofie), hustá hlenovitá sekrece, hyposmie.

  • Diagnostika: Rinoskopie: zarudnutí a zduření sliznic, hustá sekrece. Po aplikaci vasokonstrikčních látek je zlepšení minimální. Zobrazovací vyšetření (CT PND) je indikováno před chirurgickou terapií.
  • Terapie: chirurgická (FESS, ablace nosní sliznice)