Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Otogenní zánětlivé komplikace Intratemporální komplikace Paréza n.VII.

Je obvykle důsledkem toxického poškození lícního nervu v často dehiscentním Fallopiově kanálku.

Diagnostika: viz Diferenciální diagnostika parézy n. VII

Terapie: antromastoidectomie, ATB, kortikoidy, nootropika, rehabilitace