Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Otogenní zánětlivé komplikace Intratemporální komplikace

Intratemporální komplikace jsou nejčastější ze všech skupin komplikací středoušních zánětů. Při destrukci kosti mohou vznikat abscesy (Bezoldův, Mourův, Mouretův...) a zánět se může šířit pod lební bází a do okolních tkání nebo do intrakrania.