Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Otogenní zánětlivé komplikace Intratemporální komplikace Akutní mastoiditis

Definice: zánět sliznice a kosti pneumatického systému spánkové kosti

Příznaky:

  • zarudnutí a zduření v retro(peri)aurikulární oblasti
  • odstávající boltec
  • pokles zadní horní stěny zvukovodu
  • převodní porucha sluchu.
  • známky zánětu středouší

Diagnostika: při otoskopii zjišťujeme přítomnost sekrece ze středouší nebo dekonturovaný bubínek. Při zobrazovacím vyšetření (RTG, CT) nalézáme destrukci kostěných přepážek pneumatizace spánkové kosti.

Terapie: Antromastoidectomie, ATB