Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Otogenní zánětlivé komplikace Intratemporální komplikace Labyrintitis

Může být podobně jako postižení n. VII způsobeno toxickými produkty zánětu (píštěl laterálního kanálku při cholesteatomu, přestup toxinů přes kulaté okénko při akutním zánětu) - serózní nebo toxická labyrintitis; nebo dochází k difúznímu zánětu průnikem infekčních agens do vnitřního ucha – hnisavá labyrintitis. Serózní i hnisavá labyrintitis mohou být ohraničené či difúzní, akutní či chronické. Konečným stadiem chronické labyrintitidy je skleróza labyrintu. Klinicky zjišťujeme senzorineurální poruchu sluchu, závrať, poruchy rovnováhy, nystagmus, nauzeu, vomitus.

Diagnostika: provádíme vyšetření sluchu včetně ladičkových zkoušek (Weberův test) a vestibulárního aparátu, zobrazovací vyšetření spánkové kosti.

Terapie: antromastoidectomie, ATB, kortikoidy

Viz také Labyrintitis v Choroby vnitřního ucha