Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Otogenní zánětlivé komplikace Intrakraniální komplikace

Meningitis - při meningitidě otogenního původu je indikována antromastoidectomie.

Abscesy - epidurální, subdurální, mozkový, mozečkový - indikována antromastoidectomie ev. neurochirurgická intervence s evakuací abscesu.

Tromboflebitis - postižen je obvykle sigmoideální splav. Trombóza postihuje také emissarium mastoideum což působí zvýšenou palpační citlivost při tlaku na mastoideální výběžek (Griesingerův příznak).

  • Terapie: Antromastoidectomie, hematologická terapie (trombolýza) při neúspěchu chirurgická intervence - evakuace trombu.

Hydrocefalus - obstrukční při chronické tromboflebitidě.