Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Diferenciální diagnostika chorob ucha Diferenciální diagnostika závrati Periferní vestibulární syndrom

Postižení periferního vestibulárního aparátu (polokruhovité kanálky, saculus, utrikulus) a vestibulární části sluchového nervu.

Etiologie:

  • labyrintitis
  • hydrops (M.Menier)
  • neuronitis nervus VIII
  • kinetosa
  • BPPV (benigni polohovací paroxysmální vertigo)
  • paroxysmální periferní vertigo - většinou u pacientů se senzorineurální poruchou sluchu, nebo u změn prokrvení vertebrálních arterií (degenerativní onemocnění páteře)

Symptomy: většinou náhle vznikající závrať rotačního charakteru, porucha rovnováhy, spojená s nauseou a vomitem. Při jednostranné poruše typické směrové úchylky. Trvání většinou minuty (výjmečně dny), rychlý ústup příznaků, dobrá centrální kompenzace.

Diagnostika: vestibulární vyšetření, vyšetření sluchu, neurologické vyšetření, MRI mozku, CT pyramid

Terapie: kausální dle etiologie. Symptomatická (sedativa, antihistaminika, antivometika, udržování minerální rovnováhy).