Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Diferenciální diagnostika chorob ucha Diferenciální diagnostika závrati Centrální vestibulární syndrom

Postižení kmene, mozečku a dalších struktur mozku podílejících se na udržování rovnováhy.

Etiologie: postižení CNS - viz neurologie

Symptomy: spíše než závrať dysekvilibrium (nejistota rovnováhy), nástup pozvolný, bez nausey a zvracení. Trvání dny až roky. Úchylky rovnováhy nespecifické. Ústup potíží velmi pozvolný až žádný. Centrální kompenzace není možná

Terapie: kausální viz neurologie, neurochirurgie. U residuálních postižení je zásadní rehabilitační cvičení