Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Diferenciální diagnostika chorob ucha Diferenciální diagnostika parézy n. VII

Cílem je vyloučit příčinu parézy n. VII vzniklou v důsledku patologie v ORL oblasti.

Klasifikace:

  • centrální
  • periferní

Nejčastější příčiny periferní parézy:

  • Bellova obrna - idiopatická, obvykle následek virové infekce.
  • patologie ucha - zánětlivé příčiny (otitis media acuta, mastoiditis, cholesteatom), fraktury pyramidy, tumor
  • patologie parotis - maligní tumor, trauma, iatrogenní postižení (operace)

Diagnostika:

  • vyšetření funkce n. petrosus major - Schirmerův test (provádí oftalmolog)
  • vyšetření funkce n. stapedius - tympanometrie (stapediální reflex)
  • vyšetření funkce chordy tympani - chuť v předních 2/3 jazyka

Terapie: dle základního onemocnění, ATB, kortikoidy, nootropika, rehabilitace. Při zánětlivém postižení středouší je indikována antromastoidectomie.