Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Diferenciální diagnostika chorob ucha Diferenciální diagnostika bolesti ucha

Definice:

Bolest ucha je subjektivní pocit udávaný pacientem a lokalizovaný v okolí ucha. U pacientů dětských prelinguálních usuzujeme na bolest ucha z celkových i místních příznaků a klinického nálezu. Nejčastější příčinou je zánětlivém postižení zevního a středního ucha. U dětských pacientů se vyskytuje nejčastěji u akutního středoušního zánětu. V otolaryngologických ambulancích tvoří skupinu až poloviny příchozích pacientů.

Klasifikace:

  • otogenní: většinou ostrá, lokalizovaná do zevního zvukovodu nebo jeho těsného okolí.
  • neotogenní: většinou tupá, lokalizovaná do celé oblasti ucha s udáváním bolesti ještě v jiné části hlavy nebo krku. Neotogenní bolest je zprostředkována krčními nervy.