Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Diferenciální diagnostika chorob ucha Diferenciální diagnostika poruch sluchu

Klasifikace poruch sluchu:

  • převodní - viz choroby zevního a středního ucha
  • senzorineurální (percepční) - kochleární a retrokochleární - viz choroby vnitřního ucha a sluchového nervu
  • smíšená = převodní + senzorineurální
  • centrální - viz neurologie (postižení od kmene mozkového výše)