Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Závislý jedinec ve stomatologické ordinaci

Obecně může být problém v komunikaci s intoxikovaným jedincem. Z hlediska zubních zákroků je nutno myslet při aplikaci lokálních anestetik na možnost závislosti na kokain, který je spojován s kardiovaskulárními komplikacemi.