Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Etiopatogeneze

 

Významnou úlohu v rozvoji závislosti hraje 1. typ osobnosti, 2. prostředí, 3. droga, 4. životní situace. Na základě současných znalostí k nim lze přiřadit individuální náchylnost v převážné míře geneticky podmíněnou. Zatím není známo, proč některý jedinec při expozici návykové látce se stane závislý a některý ne.


Pro vznik libých pocitů je důležitá aktivace určité oblasti mozku (dopaminového mesolimbického systému také nazývaného systém odměny). Opakované požívání látky zvyšující dopamin v nucleus accumbens může vyústit ke ztrátě kontroly a kompulzivnímu braní drogy. Roli nepochybně hraje učení. Při vzniku závislosti dochází zřejmě k adaptaci buněk, nervových okruhů a oblastí mozku jako odpovědi na opakovanou nebo kontinuální expozici návykové látce.