Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Pacient s afektivní poruchou ve stomatologické ordinaci

Depresivní nemocný se závažnou depresí může být natolik tlumený, že mu dělá potíže dodržovat běžné hygienické zásady, včetně péče o chrup. Problematický může být manický pacient, u kterého platí, jak již uvedeno výše, že není žádoucí striktně trvat na požadavcích, spíše v rámci možností akceptovat přání nemocného a využívat aktuálních názorů a postojů nemocného s vědomím, že jsou velmi měnlivé a bezcílné.

Užívání některých psychofarmak může vést k nežádoucím vedlejším účinkům ve formě suchosti sliznic. Zde je vhodné zdůraznit větší hygienu.