Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Víčka a očnice Onemocnění očnice u dětí Histiocytóza X

Histiocytóza X  je  vzácné onemocnění převážně dětského věku. Vyskytuje se ve třech klinických formách. Jako chronické nebo akutní generalizované onemocnění, anebo  jako benigní lokalizovaná afekce.  Tvoří ji tyto chorobné jednotky: Abtova- Lettererova- Siweho nemoc (akutní disseminovaná histiocytóza X),   Handova-Schullerova- Christianova  nemoc (chronická disseminovaná histiocytóza X), a eozinofilní granulom kosti (lokalizovaná forma histiocytózy). Příčinou je proliferace a maligní transformace histiocytů, které tvoří  v tkáních ložiskové infitráty. Vývoj těchto histiocytárních infitrátů  s přidruženými eosinofily, lymfocyty a plasmocyty prochází následujícími histologickými fázemi: hyperplastickoproliferativní, granulomatózní, xantomatózní a fibrózní.

Abtova- Lettererova- Siweho nemoc (akutní disseminovaná histiocytóza X) se manifestuje  u malých dětí do 2 let  jako dosti akutně probíhající forma histiocytózy  s generalizovanou proliferací histiocytů v játrech, slezině, ledvinách, kostech a na kůži. Vyznačuje se lymfadenopatií, hepatosplenomegalií, trombocytopenií, disseminovanou intravaskulární koagulací, horečkou, průjmy. Při šíření histiocytárních infiltrátů  z lebeční báze do očnice bývá  oboustranný exoftalmus. Kortikoterapie a chemoterapie může být úspěšná. Prognóza choroby dnes nemusí být  beznadějně infaustní.

Handova-Schullerova- Christianova  nemoc (chronická disseminovaná histiocytóza X) se začíná manifestovat nejčastěji mezi 1.-3. rokem a je charakterizována eozinofilními granulomy kostí, lebky, vnitřních orgánů a kůže. Klasickou příznakovou triádou: exoftalmus  (granulom retrobulbárního prostoru), mapovitá lebka (granulomy kostí lebeční klenby), a diabetes insipidus při útlaku hypofýzy granulomem z klínové kosti. Pro tuto chorobu je zcela patognomický vzhled lebky na RTG snímku. Léčba spočívá v chemoterapii vedené onkologem, eventuálně kombinovaná s radioterapií.
Eozinofilní granulom kosti  je  nejčastější, ale naštěstí také nejmírnější lokalizovaná forma  histiocytózy. Manifestuje se nejčastěji ve věkovém rozmezí 8 až 15 roků. Hmatný granulom  je uložen v kosti lebeční klenby  jako cystická dutina  vyplněná granulační tkání.  Na rtg snímku je patrna okolní osteolytická destrukce. Granulom může pronikat do extradurální intrakraniálníhoi prostoru. Orbitální lokalizace s protruzí nebo dislokací bulbu  je také typická, ale méně častá. Léčbou je neurochirurgická extirpace granulomu. V případě orbitální lokalizace je popsán příznivý léčebný efekt  perorálně podávaných kortikoidů v kombinaci s nízko dávkovanou radioterapií.