Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Rohovka

Choroby rohovky u dětí

Choroby rohovky

Mezi vrozené anomálie rohovky patří především megalocornea, mikrocornea, cornea plana keraglobus, a vývojové poruchy diferenciace mesenchymálních buněk neurální lišty- tzv. dysgeneze předního segmentu.