Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dětský glaukom Juvenilní glaukom

Juvenilní glaukom se manifestuje po 3. roce života  jako pozdně se vyvíjející primární kongenitální glaukom, autozomálně dominantně dědiční glaukom s otevřeným úhlem nebo juvenilní manifestace primárního glaukomu s otevřeným úhlem. V juvenilní věkové fázi se manifestuje většina  typů sekundárního glaukomu.

Pozdně manifestovaný primární vrozený glaukom je etiopatogeneticky  podmíněný trabekulodysgenezí  mírnějšího stupně, která se projeví později. Je charakterizován  zvýšeným NOT,  defekty  zorného pole, glaukomovou exkavací terče zrakového nervu, bilaterálním výskytem, mírná myopie. Chybí výraznější hydroftalmus, strie a zašednutí rohovky. Často lze tento typ juvenilního glaukomu kompenzovat lokální farmakoterapií. Při jejím selhání  je indikována trabekulotomie eventuálně v kombinaci s trabekulektomií. Juvenilní glaukom s otevřeným komorovým úhlem je předčasnou manifestací primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG) u dosplěých. Nejčastěji se manifestuje ve 2. dekádě života, většinou oboustranně. Příznaky jsou podobné jako u výše uvedeného typu juvenilního glaukomu. Často bývá při gonioskopii normálně strukturovaný komorový úhel.  Léčba spočívá v kombinaci chirurgického zákroku (filtrační operace) a  doplňující farmakoterapii. Na základě vlastních zkušeností se osvědčuje u tohoto typu juvenilního glaukomu trabekulektomie s mitomycinem. Jako aditivní farmakoterapie je nejčastěji aplikován s dobrým efektem betaxolol a dorzolamid,  nebo také latanoprost a brimonidin.