Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Základy chirurgie ucha Sanační operace Atticoantromastoidectomie

Z retroaurikulárního nebo praeaurálního řezu indikována nejčastěji při rozsáhlém cholesteatomu. Zahrnuje sanaci attiku a pneumatizace mastoideálního výběžku. Během operace je často nutno odstranit zadní horní stěnu kostěnné části zevního zvukovodu. Pokud na závěr operace je zvukovod zrekonstruován nebo nebyla zadní horní stěna zvukovodu odstraněna jedná se tzv. uzavřenou techniku (ta vyžaduje obvykle do 1 roku provedení revizní - tzv. second-look operace). V případě, že rekonstrukce není provedena a po operaci zústává otevřená komunikace mezi zevním zvukovodem a dutinou vytvořenou v mastoideálním výběžku jedná se o tzv. otevřenou techniku.