Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Základy chirurgie ucha Rekonstrukční operace - tympanoplastiky

Klasifikace tympanoplastik dle Wullsteina je dnes již vzhledem ke změnám v používaných materiálech a technikách operací obsolentní. Rekonstrukční operace mohou být provedeny zároveň se sanačním výkonem nebo samostatně. Lze je provést z různých přístupů dle zvyklosti pracoviště a zkušeností chirurga. V současnosti prováděné rekonstrukční operace:

  • myringoplastika
  • ossikuloplastika
  • myringoplastika s ossikuloplastikou