Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Základy chirurgie ucha Rekonstrukční operace - tympanoplastiky Myringoplastika

Rekonstrukce při perforaci bubínku. Je nejjednodušší tympanoplastikou. Drobné perforace lze vyřešit odříznutím okrajů perforace a překrytím (hedvábí, cigaretový papírek). K rekonstrukci rozsáhlejších perforací používáme obvykle materiály autologní. V současnosti je většinou preferováno užítí "tvrdého" chondroperichondriového štěpu odebraného z tragu či zadní stěny boltce. Transplantát zůstává na místě původního bubínku.