Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Základy chirurgie ucha Sanační operace Antromastoidectomie

Odstranění pneumatizace processus mastoideus a rozšíření komunikace do bubínkové dutiny (aditus ad antrum mastoideum) z retroaurikulárního řezu. Nejčastější indikací je mastoiditis a další zánětlivé komplikace. U malých dětí (do 1-2 let), které ještě nemají dostatečně vyvinutou pneumatizaci spánkové kosti, se výkon označuje antrotomie.