Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Poznámky k embryologii ucha Zevní ucho

Boltec je tvořen průměrně od 4. týdne ze 6 párových výběžků mesenchymální tkáně prvního mandibulárního a druhého hyoidního žaberního oblouku.

Z oblouku mandibulárního vyrůstají:

    tuberculum tragicum
    tuberculum helicis
    tuberculum helicis intermedium

Z oblouku hyoidního vyrůstají:

    tuberculum anthelicis
    tuberculum antitragicum
    tuberculum lobulare

Splýváním těchto hrbolků se do konce 3. měsíce formuje boltec. Ektoderm první žaberní brázdy tvoří concha auriculae. Boltec je primárně uložen kaudálně, ale s vývojem mandibuly do 20. prenatálního týdne migruje kraniálně do svého obvyklého umístění. U 4-5letých dětí dosahuje boltec asi 80% své konečné velikosti, v 9 letech boltec dosahuje velikosti obvyklé u dospělého jedince.

Zevní zvukovod se vyvíjí z ektodermu první žaberní brázdy. Ektoderm od 4. týdne vytváří pruh, který migruje mediálně, aby se setkal s entodermem první žaberní štěrbiny. Tento pruh kanalizuje od 28. týdne. Chrupavčitá část zvukovodu odpovídá primárnímu zvukovodu, kostěná epiteliálnímu pruhu. Mezi zvukovodem a dutinou bubínkovou zůstává vazivová vrstva, která je základem bubínku. Mediálně od bubínku je entoderm 1. žaberní výchlipky, z něhož se tvoří středoušní dutina. Osifikace kostní části zvukovodu (os tympanicum) začíná ve 12. týdnu.