Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Poznámky k embryologii ucha Nervus VII. a VIII.

Nervus VII. je nervem 2. žaberního oblouku. Lze jej identifikovat od 3. týdne společně s nervem statoakustickým jako agregaci buněk - akustikofaciální ganglium - rostrálně od otické plakody. Na konci 4. týdne je možno oba nervy od sebe rozlišit. N. facialis je uložen ventrálně na horním povrchu 2. žaberního oblouku. Motorická část n. VII se vyvíjí odděleně z neuroblastů horní části rhombencefalonu v těsné blízkosti mostu (podobně jako n. VI), což objasňuje poškození současně n. VII a n. VI při Moëbiusově syndromu. Senzorický n. intermedius vychází z ganglion genikulate od 7. týdne. Abnormality horizontální často postihují úhel v 2. koleně ohybu nervu při jeho průběhu ve stěně středouší (60 st. proti obvyklým 120 st.), což přesouvá nerv mezi kulaté a oválné okénko.

Nervus VIII. ganglion acusticofaciale n.VIII má společný základ s ganglion genuculi n.VII, později se osamostatní. Ganglion n.VIII se přikládá k mediální stěně sluchového váčku a rozděluje se ve dva oddíly: horní pro ganglion vestibulare, dolní pro ganglion cochleare.