Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Poznámky k embryologii ucha Vnitřní ucho

Vnitřní ucho se ve 3.-4. týdnu vyvíjí na laterálním povrchu hlavy jako ektodermální ztluštění zvané sluchová plakoda. Tato struktura se prohlubuje a vytváří jamku, jejíž ústí se uzavírá a vytvoří tzv. otocystu vystlanou ektodermem a obklopenou mesenchymem. Okolní mesenchym začne tvořit chrupavčité pouzdro otocysty, které kolem 17. týdne začíná osifikovat. V 5. týdnu se otocysta diferencuje třemi řasami v dorzální vestibulární (utrikulus, semicirkulární kanálky a duktus endolymfaticus) a ventrální kochleární část (sakulus a duktus kochlearis). Membranózní labyrint je kompletní během 6. měsíce fetálního života. Od otocysty jsou také pravděpodobně odvozeny buňky tvořící n. VIII. Ganglium statoakustického nervu je rozděleno v horní (pro utrikulus, laterální a horní semicirkulární kanál) a dolní část (pro sakulus, zadní semicirkulární kanál a kochleu).