Hypertextová učebnice Organické duševní poruchy Poruchy osobnosti a chování vyvolané poškozením mozku

Změna osobnosti a chování může být reziduální nebo průvodní porucha, která následuje nebo doprovází onemocnění, poškození nebo dysfunkci mozku. Organicky podmíněná porucha osobnosti je charakterizovaná významnou změnou chování u premorbidní osobnosti. Změna se týká především projevům emocí, potřeb a impulzů. Kognitivní schopnosti mohou být narušeny většinou v oblasti plánování vlastní činnosti a anticipace jejich pravděpodobných osobních nebo sociálních důsledků. K těmto poruchám chování se řadí i změněné sexuální chování, které se může projevovat hyposexualitou nebo změnou sexuální preference. Při změnách sexuální preference postupujeme stejně jako u léčby příznaků BPSD, tj. podáváním atypických anipsychotik.