Hypertextová učebnice Afektivní poruchy - poruchy nálady

Dle MKN-10 je hlavním projevem poruch nálady změna nálady ve smyslu snížení (deprese) nebo zvýšení (hypománie, mánie). Tyto změny nálady jsou obvykle doprovázeny změnou všeobecné úrovně aktivity. Většina poruch nálady má tendenci k periodicitě a začátek jednotlivých epizod bývá spojen se zátěžovými situacemi. Do této kategorie poruch patří především (viz také menu vlevo):

Diferenciální diagnostika

Pečlivě by měl být vyšetřen projev hypersexuality či rizikového chování u pacientů dlouhodobě léčených antidepresivy. Odlišit, zda jde o nově vzniklou hypomanickou fázi či o vedlejší účinek léčby antidepresivy, se může zdát v první chvíli obtížné, vysazení antidepresiv a zvolení jiné léčby však pomůže objasnit příčinu sexuálních problémů.

Někdy bývá těžké vysvětlit pacientovi, že ne všechny potíže v sexuálním životě jsou vedlejším účinkem psychofarmakologické léčby. Nemocní někdy těžko přijímají fakt, že i onemocnění samotné ovlivňuje jejich sexualitu, a že léčba může naopak vést k nápravě. V těchto případech je zapotřebí trpělivé práce na terapeutickém vztahu lékaře a pacienta, v zájmu toho, aby nedošlo ke spontánnímu vysazení léčby a k následné recidivě onemocnění.

Léčba

Antidepresiva obvykle účinně odstraní depresivní příznaky. Postupně se nemocnému vrací jeho „staré já“. Začíná se obnovovat i ztracená intimita v partnerském vztahu a chuť k sexuálnímu životu.

I když je léčba antidepresivy úspěšná, negativní vliv onemocnění na mezilidské vztahy může ještě přetrvávat. Vrátit intimní vztahy na úroveň před začátkem onemocnění vyžaduje trpělivost, laskavost a reálná očekávání od obou partnerů. Někdy je nutná i profesionální psychoterapeutická či sexuologická pomoc. Ta by měla spočívat i v odlišení sexuální dysfunkce způsobené depresí samotnou (což je především ztráta libida), od dysfunkcí navozených antidepresivní léčbou. Mezi antidepresivy navozené sexuální dysfunkce patří především oddálená ejakulace, poruchy lubrikace a potíže s dosažením orgasmu.

  • Snížený zájem o sexuální aktivity je součástí depresivního syndromu.
  • Obsahem autoakuzací mohou být i sexuální témata
  • U manického syndromu je časté rizikové sexuální chování.