Hypertextová učebnice Poruchy osobnosti a chování u dospělých

Tento oddíl MKN-10 sdružuje různé poruchy, u nichž se předpokládá porucha osobnosti nebo které jsou charakteristické určitou dlouhodobou, hluboce v osobnosti zakotvenou poruchou chování. Mimo poruch osobnosti jsou do této kapitoly řazeny rovněž návykové a impulzivní poruchy a poruchy pohlavní identity a preference. O posledně zmíněných bylo pojednáno v samostatné kapitole.