Hypertextová učebnice Neurotické poruchy

Neuróza je duševní poruchu, u níž je hlavním postižením duševní a/nebo tělesný příznak či skupina příznaků, které jsou pro jedince obtěžující, jsou vnímány jako nepřijatelné, přičemž hodnocení reality není v hrubých rysech narušeno, chování neporušuje základní sociální normy, porucha se může spontánně zlepšit či zhoršit a nepředstavuje pouze prostou reakci na specifický stresor. Neurotické příznaky prožívá občas naznačeně i zdravý člověk.

Z hlediska sexuologického je považována za důležitou psychoanalytická teorie etiologie neurotických poruch, podle které potlačená sexuální přání hrozí proniknout do vědomí a působí úzkost. K ochraně před úzkostí jsou používány obranné mechanismy, jako jsou sublimace, přenos, přesun, vytěsnění.

Symptomatologie neurotických poruch je velmi pestrá a klasifikace neurotických syndromů je konvencí, která se nezakládá na přesném rozpoznání příčin. 

Uvedené příznaky způsobují řadu komplikací v mezilidských vztazích, partnerských a sexuálních nevyjímaje. Není tedy žádnou vzácností, že se tito lidé obrací i na sexuologa s prosbou o pomoc v partnerských vztazích a ve zvýšené míře trpí i sexuálními dysfunkcemi.

Diferenciální diagnostika

U těchto poruch je vždy třeba pečlivě vyloučit somatická onemocnění (především kardiovaskulární, endokrinní a neurologická), protože úzkost a další tělesné příznaky jsou nespecifické a zanedbání tělesného onemocnění by bylo vážnou terapeutickou chybou. Život v současných podmínkách je dostatečně náročný a složitý, takže není až tak těžké najít v anamnéze somaticky nemocných i traumatické zkušenosti. Vždy proto existuje možnost falešně pozitivní psychiatrické diagnózy i v případech, když je etiologie příznaků jasně organická.

Léčba

V léčbě skupiny úzkostných poruch jsou používána moderní antidepresiva jako léky první volby. 

Jako okamžitá pomoc při zvládání akutní úzkosti jsou obvykle ordinována anxiolytika, nejčastěji benzodiazepiny. Problémem se stává, pokud jsou ordinována dlouhodobě. Ze sexuologického hlediska mohou vést k orgasmické dysfunkci svým gabaergním působením.

Metodou volby léčby neurotických poruch je psychoterapie, u disociačních a somatizačních poruch má velký úspěch systematická dynamická psychoterapie.

  • Obecně neurotické poruchy snižují kvalitu sexuálního prožitku.
  • Intimní blízkost může přechodně redukovat anxietu.
  • V etiologii posttraumatické stresové poruchy i disociačních poruch může hrát roli sexuální zneužívání v dětství či znásilnění v anamnéze.