Hypertextová učebnice Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy

Do této kategorie poruch patří především (viz také menu vlevo):

Diferenciální diagnostika

Na schizofrenní okruh onemocnění je nutné vždy myslet v případech, kdy jsou poruchy sexuálního chování, preference či identifikace provázeny dalšími neadekvátnostmi v myšlení a chování. Někdy potvrzení diagnózy vyžaduje určitý časový odstup. Pečlivé psychiatrické a psychologické vyšetření je vždy na místě.

Především u poruch sexuální identifikace (transsexualismus) je psychotické onemocnění relativním vylučujícím kritériem.

Často bývá obtížné odlišit nezvyklé sexuální projevy u schizofrenních nemocných od poruch osobnosti. Zvláště to platí u případů automutilace genitálu z náboženských důvodů, kdy se pacienti chtějí „ubránit pokušení“ a dokládají své jednání citáty z bible. Rozlišení religiózního bludu od fanatické osobnosti bývá velmi obtížné. I v tomto případě je však vhodná aplikace antipsychotik, obvykle s dobrým efektem.

Někdy se v sexuologické ambulanci setkáme i pacientem, který je dlouhodobě stabilizován na udržovací léčbě antipsychotiky způsobujícími hyperprolaktinémii (sulpirid, amisulprid, risperidon), avšak a o své léčbě spontánně neinformuje. Při nálezu hyperprolaktinémie je tedy vhodné vždy se zeptat na užívané léky, a to dříve, než jsou ordinována další stresující i ekonomicky náročná vyšetření k jejímu objasnění.

Léčba

Základem léčby zůstávají antipsychotika (dříve nazývaná neuroleptika), v současné době jsou preferována antipsychotika II. generace (atypická). Globální antipsychotický efekt antipsychotik II. generace je srovnatelný s klasickými antipsychotiky, avšak antipsychotika II. generace příznivěji ovlivňují negativní a afektivní příznaky a kognitivní deficit. Jsou také lépe snášena a zlepšují významněji kvalitu života. 

  • Parafilní chování může být prvním příznakem počínajícího psychotického onemocnění.
  • Snížená sexuální aktivita a schopnost navazovat partnerské vztahy patří mezi základní příznaky schizofrenie.
  • Antipsychotika zlepšují sociabilitu, ale i mohou způsobit poruchu sexuálních funkcí (lékově navozená hyperprolaktinémie).