Hypertextová učebnice Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy Poruchy s bludy

Toto onemocnění začíná v pozdějším věku a nebývá při něm postižena osobnost pacienta. Obsahem bludů se mohou stát i problémy ze sexuální oblasti, vyskytující se často v rámci bludů hypochondrických a erotomanických. Emulatorní (žárlivecký) blud rovněž výrazně naruší partnerský vztah a může být i příčinou vymáhání častého pohlavního styku (aby dle bludného přesvědčení partner/ka neměl/a již zájem o další intimní aktivity s domnělým mimomanželským partnerem/kou). Někdy toto chování může navenek budit dojem hypersexuality, ale při detailním rozhovoru bludné pozadí vyjde najevo. Jedinou možnou léčbou je podávání antipsychotik, která dokáží blud dezaktualizovat.