Hypertextová učebnice Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

Kapitola obsahuje poruchy příjmu potravy, neorganické poruchy spánku, duševní poruchy spojené s šestinedělím a abúzus látek nevyvolávajících závislost. Do této skupiny poruch jsou řazeny také sexuální dysfunkce nevyvolané organickou poruchou nebo nemocí (F 52), jež byly probrány ve třetí kapitole učebnice.