Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Poranění ucha Poranění bubínku a středouší

Nejčastěji při manipulaci cizím tělesem ve zvukovodu při osobní hygieně, při frakturách pyramidy a barotraumatu (náhlá změna tlaku vzduchu v zevním zvukovodu).

Příznaky: bolest, krvácení, porucha sluchu, tinnitus.

Diagnostika: otoskopie, CT.

Terapie: ATB, myringoplastika, tympanoplastika.

Prevence: nezavádět cizí tělesa do zvukovodu