Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Poranění ucha Fraktury pyramidy

Jsou obvykle důsledkem polytraumat (dopravní nehody, pády).

Diagnostika: ORL vyšetření, otoskopie, CT pyramid, vyšetření sluchu (včetně ladičkových zkoušek), neurologické vyšetření, vyšetření funkce lícního a sluchového nervu. Liquorrheu lze prokázat biochemickým vyšetřením na přítomnost beta -2- transferinu.

Podélné fraktury pyramidy - v podélné ose pyramidy. Při otoskopii obvykle zjišťujeme perforaci bubínku s výtokem liquoru.

  • Terapie: ATB i.v. (s průnikem do liquoru), liquor necháme volně odtékat ze zvukovodu, zvukovod neucpáváme (riziko infekce). Po zlepšení stavu pacienta ev. rekonstrukce bubínku a středouší (tympanoplastika).

Příčné fraktury pyramidy - kolmo na osu pyramidy. Bubínek je obvykle neporušen. Postižení vnitřního ucha se projeví percepční nedoslýchavostí ev. vestibulárními příznaky. Postižení středního ucha diagnostikujeme při otoskopii - fialově zbarvený bubínek (hemotympanum) značí přítomnost krve ev. s příměsí liquoru ve středouší. Liquor může odtékat Eustachovou tubou do nosohltanu (paradoxní otoliquorrhea).

  • Terapie: ATB, po zlepšení stavu pacienta ev. rekonstrukce středouší (tympanoplastika).

Šikmé fraktury pyramidy - jsou kombinací předchozích.