Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Poranění ucha Poranění boltce Othematom

Při tupém poranění (úpolové sporty) vzniká hematom obvykle na zevní ploše boltce, kde je perichondrium připojeno k boltci volněji než na zadní straně boltce. Při otevřeném poranění nebo infikovaném hematomu může vzniknout zánět chrupavky boltce (perichondritis auriculae). Bez terapie dochází následkem poruchy výživy chrupavky z perichondria k destrukci chrupavky s následnou trvalou deformitou boltce (květákovité ucho).

Terapie: ATB celkově, punkce, incize, drenáž, odstranění destruované chrupavky, tlakový obvaz