Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Základy chirurgie hrtanu a průdušnice Tracheotomie

Definice:

  • Tracheotomie: protětí průdušnice obvykle z horizontálního event. vertikálního kožního řezu. Je třeba šetřit 1. a 2. tracheální prstenec z důvodu častého vzniku subglottické stenózy.
  • Tracheostomie: vyústění průdušnice zevně na krk obvykle prostřednictvím tracheostomické kanyly.
  • Punkční tracheotomie: provádí obvykle anesteziolog pod kontrolou flexibilní optiky. Je kontraindikována u malých dětí z důvodu malých rozměrů průdušnice, její značné mobility a flexibility.

Klasifikace:

  • horní tacheotomie: nad isthmem štítné žlázy
  • střední tracheotomie: po protětí isthmu štítné žlázy v jeho výši
  • dolní tracheotomie: pod isthmem štítné žlázy

Indikace:

  • dlouhodobá intubace: prevence subglottické stenózy
  • snížení objemu mrtvého prostoru dýchacích cest
  • obstrukce dýchacích cest
  • totální laryngectomie