Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Základy chirurgie hrtanu a průdušnice Laryngektomie

Laryngektomie parciální horizontální: - epiglotectomie

Laryngektomie parciální fronto-laterální: v rovině vertikální při postižení glottis. Parciální laryngektomii lze provést jednak zevním přístupem, nebo endoskopicky v přímé laryngoskopii. Nejčastěji prováděnou vertikální parciální laryngektomií je chordektomie.

Laryngektomie totální: je odstranění celého hrtanu při rozsáhlejším postižení tumorem ve stadiu III. až IV. a provedení tracheostomie. Vždy revidujeme regionální krční uzliny. Pokud jsou přítomné a histologicky positivní pak provádíme současně i blokovou disekci. Když si uvědomíme fyziologické funkce hrtanu, které zabezpečují respiraci a fonaci, pak po totální laryngectomii tyto funkce zaniknou a musíme je nahradit. Respirační funkci nahrazujeme trvalým tracheostomatem, fonační funkci lze nahradit trojím způsobem: nácvikem jícnového hlasu, elektrolaryngem, nebo implantací hlasové protézy.