Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Základy chirurgie hrtanu a průdušnice Mikrochirurgie hrtanu

Definice: Odstranění či ošetření drobných patologií při direktní laryngoskopii za použití operačního mikroskopu s ohledem na maximální zachování funkce. Možné je také využití laseru, kryoterapie, lokální chemoterapie.