Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Poranění hrtanu a průdušnice Zevní poranění hrtanu Tupá poranění

Příčina: Úder tupým předmětem na přední stranu krku.

Komoce - edém sliznice

  • Příznaky: dušnost, kašel.
  • Terapie: kortikoidy.

Kontuze - poranění podslizniční tkáně

  • Příznaky: dušnost, kašel, hematom.
  • Terapie: kortikoidy, zajištění dýchacích cest.

Komprese - fraktury chrupavek

  • Příznaky: dušnost, kašel, emfyzém, hematom.
  • Terapie: kortikoidy, ATB, zajištění dýchacích cest.