Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Poranění hrtanu a průdušnice Vnitřní poranění hrtanu Opaření, poleptání

Vdechnutí žíravých látek, dráždivých plynů, horkých par, bodnutí hmyzem

Příznaky: bolest při mluvení a polykání i klidová, podkožní emfyzém, krvácení, dušnost

Terapie: zajištění dýchacích cest, chirurgie, kortikoidy, ATB

Komplikace: perichondritida, absces, jizevnatá stenóza