Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Poranění hrtanu a průdušnice Vnitřní poranění hrtanu Aspirace cizího tělesa

Definice: vdechnutí cizího tělesa z dutiny ústní přes hrtan do trachey nebo bronchů. Podle doby uložení v dýchacích cestách je dělíme na akutní a chronická.

Etiopatogeneze:

 • nevyvinutý chrup, infekce DC, neklid při jídle (nejčastěji burský ořech, zelenina, hračky...)
 • hry, kutilství, nevyhovující počet horních končetin (špendlíky, hřebíky,...)

Většina cizích těles (60%) se dostává do pravé průdušky (pravý hlavní bronchus je uložen příměji a má o něco širší průsvit než levý).

Klinika:

 • dušnost, záchvat dráždivého kašle, cyanóza ev. udušení.
 • minimální symptomatologie (v této fázi obvykle příchod k lékaři!!!)
 • bronchopneumonie

Podle uložení tělesa může postižená plíce ventilovat fyziologicky nebo dojde k částečnému – tzv. ventilovému uzávěru, kdy vdechovaný vzduch se dostává při inspiriu do plíce, ale nedojde k jeho výdechu a vzniká plicní emfyzém, nebo dojde k úplnému uzávěru a vzniká nevzdušnost - plicní atelektáza. Pokud cizí těleso zůstává delší dobu v bronchu rozvíjí se zánět, tvoří se granulační tkáň v jeho okolí. Dochází k opakovaným hnisavým bronchitidám, pneumoniím, atelektáze, případně se vytvoří plicní absces. Tyto projevy jsou častější a výraznější u nerozpoznaných těles organického původu.

Diagnostika:

 • anamnéza: rozhodující pro indikaci bronchoskopie
 • klinické vyšetření: ORL, poslech plic (může být bez patologie!!!)
 • zobrazovací vyšetření: RTG - prostý snímek zobrazí kontrastní cizí tělesa. U nekontrastních cizích těles známky emfyzému nebo atelaktázy: posun mediastina a srdce, poloha bránice, asymetrie vzdušnosti plicních křídel.
 • diagnostická bronchoskopie

Terapie:

 • První pomoc:
  • Heimlichův manévr (nelze u těhotných žen a malých dětí)
  • koniotomie (u cizích těles v oblasti hlasivek)
 • bronchoskopie s extrakcí cizího tělesa, ATB při zánětu.
 • thorakotomie (při neúspěšné extrakci bronchoskopicky)