Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Nádory hrtanu a průdušnice Maligní nádory

Definice: zhoubný nádor hrtanu. Nejčastěji se jedná o karcinom a sarkom.

Etiologie: kouření (postiženi jsou nejčastěji kuřáci s 20-ti vykouřenými cigaretami denně po dobu 20-ti let, z 90 % muži), alkoholismus. Výskyt maligního nádoru v hrtanu u dětí je zcela výjimečný.

Patogeneze: Histologicky se jedná nejčastěji o spinocelulární karcinom. Mezinárodní TNM klasifikace určuje stadium onemocnění a je pouze pro karcinomy.

  • T kategorie: zhodnocení rozsahu primárního tumoru klinickým vyšetřením, laryngoskopicky a zobrazovacím vyšetřením.
  • N kategorie: vyšetření regionálních krčních uzlin klinickým a zobrazovacím vyšetřením.
  • M kategorie: vyšetření vzdálených metastáz opět klinickým a zobrazovacím vyšetřením. Z těchto kategorií se stanoví stadium nemoci od časných stadií I. a II. do pozdních stadií III. a IV.

Příznaky: potíže pacienta závisí na lokalizaci a velikosti nádoru. Nejčastějším příznakem je chrapot. Nejdříve se objevuje chrapot při lokalizaci tumoru na hlasivkách. Přibližně 50 % maligních tumorů hrtanu je glotických. Pro včasný příznak glotického karcinomu, což je chrapot, jsou včasněji diagnostikované a léčené a mají lepší prognózu. Vzácně metastazuje. Supraglotický karcinom hrtanu se vyskytuje u pijáků tvrdého alkoholu spolu s kouřením cigaret. Při tumorech vchodu hrtanu je první příznak bolestivost při polykání. Často bývají tyto symptomy pacientem, ale i lékařem bagatelizované, proto každý pacient, který chraptí, nebo má polykací potíže déle než 3 týdny, by měl být vyšetřen laryngoskopicky. V pozdních stádiích jsou symptomy kašel, vykašlávání krve, dušnost až sufokace.

Diagnóza: anamnéza, mikrolaryngoskopie a histologické vyšetření. Diagnóza musí být histologicky potvrzena.

Terapie: Pro léčbu a prognózu karcinomu hrtanu je důležité stádium nemoci a histopatologický grading - stupeň vyzrálosti nádorových buněk tumoru, který je odstupňovaný od G1 po G4 - od dobře diferencovaného karcinomu až po formu nediferencovanou. Léčba je chirurgická a onkologická (radioterapie a chemoterapie) nebo kombinace obou možností. Chirurgická léčba laryngektomie.

Prognóza: Včasná stádia glotické formy karcinomu mají dobrou prognózu. Supraglotické a subglotické formy přicházejí k léčbě zpravidla v pozdních stadiích a i s ohledem na včasné metastázování do regionálních lymfatických uzlin je prognóza horší.