Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Nádory hrtanu a průdušnice Benigní nádory Papilom

Definice: nejčastější benigní nádor hrtanu u dětí

Etiologie: human papilloma virus (HPV-6, HPV-11)

Patogeneze: Virus se přenáší při nedostatečné hygieně, je možný i přenos z matky na novorozence v průběhu porodu, virus se vyskytuje asi v 50 sérotypech a HPV způsobuje i bradavice na kůži, papilomy v dutině ústní a nose, v genitální oblasti kondylomy.

Příznaky: chrapot, dysfonie až afonie, inspirační stridor až dyspnoe, u pacienta se často vyskytují i kožní bradavice nebo kondylomy v anogenitální oblasti.

Diagnóza: anamnéza, laryngoskopie (růžový nebo bledý útvar květákového tvaru, nejčastěji je lokalizovaný na hlasivkách, může se vyskytnout v supra- i subglotické části hratnu). Dysfonie přetrvávající u dítěte delší dobu, opakované laryngitídy jsou indikací k provedení laryngoskopie v celkové anestezii.

Terapie: mikrolaryngoskopické chirurgické odstranění, po konzervativní terapii (antibiotika, hormony, vitamíny, cytostatika, interferon) je po vysazení častá recidiva.