Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Nádory hrtanu a průdušnice Benigní nádory Polyp

Definice: organizovaný hematom

Etiologie: kouření, hlasová námaha

Patogeneze: polyp vzniká na základě chronického dráždění sliznic po hlasové námaze, stav zhoršuje kouření event. špatné životní prostředí, dochází k organizaci vzniklého hematomu.

Příznaky: dysfonie, zvýšená hlasová únava

Diagnostika: laryngoskopie (široce nasedající útvar v přední a střední třetině hlasivky, má hladký povrch a může být bledý nebo červený), anamnéza

Terapie: nácvik správného používaní hlasu, mikrolaryngoskopické odstranění