Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Vrozené vývojové vady nosu Rozštěp nosu mediální či laterální

Během embryogeneze nastává spojení pravé a levé poloviny tváře ve střední rovině.

  • Mediální rozštěp nosu je často spojený s rozštěpem rtu. Nekompletní rozštěp se projevuje jako: fisura špičky nosu, mediální fisura stropu nosu, zdvojení nosního septa, píštěle nosní (fistulae nasi).
  • Laterální rozštěpy nosu jsou ojedinělé – postihují nosní křídlo, laterální stěnu nosu, vyjíměčně jsou spojené s abnormalitami oka či ucha.

Terapie: chirurgická dle rozsahu rozštěpu během prvního roku věku dítěte.