Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Vrozené vývojové vady nosu Dermoidní cysta

Jestliže nedojde k uzavření štěrbiny mezi frontálním výběžkem a nosními kostmi, vzniká dermoidní cysta - nejčastěji je umístěna v oblasti glabely a v horní části dorsa nosu, či na septu nosním. Obsahuje kašovitou žlutavou hmotu, někdy i s chlupy. Je možná komunikace do nitrolebí.

Terapie: chirurgická, načasování operace závisí na velikosti a možných zánětlivých komplikacích.