Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Vrozené vývojové vady nosu Meningokéla, encefalokéla

Výhřez mozkových plen či mozkové tkáně během intrauterinního vývoje kolem 20. dne vývoje. Projevují se kolem 1 roku věku dítěte. Dělíme je na vnější a vnitřní. Vnější deformují oblast nosu a orbity, vnitřní pronikají přes lamina cribriformis do nosu. Mají charakter měkkého,lesklého útvaru, někdy pulsujícího.

Příznaky : ztížená ventilace nosní, likvorhea (riziko intrakraniální infekce)

Diagnostika: CT, endoskopie, beta 2 transferin pro průkaz liquoru

Diferenciální diagnostka: nosní polypy, tumor

Terapie: chirurgická, ATB