Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Vrozené vývojové vady nosu Atrézie choan

Vzniká během 5. embryonálního týdne, když nedojde k porušení orofaryngeální membrány. Vyskytuje se 1:5000 narozených dětí, častěji u dívek, zřídka jde o hereditární výskyt. Je často spojená s jinými kongenitálnímu abnormalitami (percepční porucha sluchu, oční vady, polydaktylie…). Může být jednostranná či oboustranná, kostěná či chrupavčitá.

Příznaky: závisí na typu postižení. Oboustranná se projeví ihned po narození asfyktickými potížemi novorozence. Při pláči dochází k přechodnému zlepšení (otevřená ústa), naopak při krmení nastává zhoršení dechových potíží. Jednostranná atrézie zůstává často skryta do pozdějšího věku, projevuje se záněty PND a nosní neprůchodností.

Diagnostika: ventilační zkouška, sondáž nasogastrickou sondou, endoskopie, CT, MRI.

Terapie: oboustranná kongenitální atrézie vyžaduje urgentní chirurgické řešení endonazální endoskopickou technikou.