Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové prezentace Poruchy metabolismu lipidů u dětí

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí u dospělých ve vyspělých zemích. Děti ohrožené primárními poruchami metabolismu lipidů jsou vyhledávány pomocí selektivního screeningu při preventivních prohlídkách v 5. a l3. roce věku, tak aby mohla včas začít jejich léčba.

Prezentace se věnuje etiopatogenezi, diagnostice, terapii a prevenci poruch metabolismu lipidů u dětí

Poruchy metabolismu lipidů u dětí


ico pdf (vytvořeno: 17.8.2011)

Zadal: MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D.

Velikost: 817,1 KB


Zpět