Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové prezentace Hypo-/hypernatrémie

Za normálních okolností je sodík rozhodujícím extracelulárním kationem. Pokud dochází v extracelulární tekutině ke změnám koncentrace sodíku, je vždy nezbytné určit původ těchto změn. A to proto, že hyper-/hyponatrémie mohou lidský organismus bezprostředně ohrožovat na životě. V prezentaci jsou vedeny základní aspekty homeostázy sodíku a možné diferenciálně-diagnostické postupy u hyper-/hyponatrémie.

Hypo-/hypernatrémie


ico pdf (vytvořeno: 17.8.2011)

Zadal: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Velikost: 555,37 KB


Zpět