Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové prezentace Monogenní hypertenze

U dítěte s prokázanou hypertenzí je vždy nutné pečlivě určit původ zvýšeného krevního tlaku. Prozatím v dětském věku převládá řada příčin vedoucích k hypertenzi sekundární, procento dětí s hypertenzí esenciální však v posledních letech značně stoupá. Dostupnost molekulárně genetických analýz umožňuje také určit nozologické jednotky, které patří do skupiny hypertenze monogenní. Společnou charakteristikou těchto jednotek je, že hypertenzi provází snížená sérová koncentrace reninu (proto také synonymum: nízkoreninová hypertenze).

Monogenní hypertenze


ico pdf (vytvořeno: 17.8.2011)

Zadal: prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

Velikost: 667,96 KB


Zpět